Mød bestyrelsen

Vores seniorhøjskole drives af den selvejende institution Rude Strand Højskole, hvor fire bestyrelsesmedlemmer af valgt af generalforsamlingen i højskolens venne- og skolekreds. De fire udpeger efterfølgende yderligere to medlemmer.

Efter seneste valg konstituerede bestyrelsen sig sådan:

Formand: Jørgen Koldbæk, Aarhus (udpeget af bestyrelsen)
Næstformand: Anna Birte Sparvath, Hou
Medlem: Helle Brandt, Odder
Medlem: Hans Hoier Nielsen, Haderslev (udpeget af bestyrelsen)
Medlem: Hans Mogensen, Rude Strand
Medlem: Arne Kjær, Beder

Læs formand Jørgen Koldbæks beretning for 2022 ved generalforsamlingen den 20. april 2023. KLIK HER